attest-2022

Formulier voor aanvraag van fiscaal attest Watersportkampen 2022

Naam en adres kind:

Watersportkamp :

Het Rijksregisternummer staat op de achterzijde van de identiteitskaart.
Het gebruik van het Rijksregisternummer voor fiscale attesten is voorzien krachtens artikel 314 WIB, en nu nog explicieter op basis van artikel 323/2 WIB.
De opvanginstanties hebben daardoor toelating om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, zowel van de schuldenaar van de uitgaven als van het betrokken kind, te verzamelen, te verwerken en mee te delen, met als enig doel de identificatie in het kader van de elektronische verzending aan de administratie. Voor de identificatie van natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het voormelde register, zal het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden gevraagd.
De gegevens die bekomen worden voor het opmaken van het fiscaal attest mogen echter niet verder gebruikt worden voor andere doeleinden (bv ledenwerving, …), tenzij je daarvoor uitdrukkelijk het akkoord hebt gekregen van de betrokkenen. Het gebruik van het Rijksregisternummer blijft echter steeds beperkt tot de verwerking, noodzakelijk voor het afleveren van het fiscaal attest.